Action Days

19 May 2017

Thank you to everyone who joined the Action Day on 19 May 2017. The actions focused on Education and on enlarging the Erasmus programme to vocational training students as well as high-school students. 

It was a success with over 200 events in 103 cities (22 European countries) and hundreds involved!

Kultura

„Evropský kulturní šek“: Kultura má transformační sílu, což může přispět k podpoře sociální soudržnosti, solidarity a zapojení mladých lidí při řešení sociálních problémů. Chceme, aby mladí lidé měli kritické myšlení, aby rozvíjeli své vlastní nápady, aby byli nezávislý, kreativní a schopní pochopit složitost světa sami.

Práce

Evropská záruka pro mladé: Záruka pro mladé je evropskou iniciativou, která byla zahájena v dubnu 2013, a to zásluhou Strany evropských socialistů. Tato záruka spočívá v tom, že mladým absolventům bude nabídnuto zaměstnání, stáž či jiná pracovní příležitost v rámci čtyřměsíčního období po ukončení studia či ztráty zaměstnání…

Vzědelání

Erasmus pro všechny: Kultovní Erasmus, mezinárodní výměnný program je bezesporu skvělým příkladem toho, jak může Evropa přinést přidanou hodnotu pro své občany. Ale tento program byl doposud omezen jen na vysoké školy. Myslíme si, že ostatní mladí lidé by měli být schopni z toho programu profitovat též.

Děti

Záruka pro děti: Děti jsou jednou z nejohroženějších skupin v současné tíživé ekonomické situaci. Myslíme si, že oni by neměli nést následky krize. Náš program o dětské problematice má sloužit k ujištění, že všechny děti v Evropě budou mít bezplatný přístup ke zdravotní péči, vzdělání, dětské péči, důstojnému bydlení a k adekvátní výživě.